Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgsalon | Mensgerichte ouderenzorg

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Blackbox, Esplanade Gebouw

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, cliënten/patiënten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.

Dit keer gaan we verder in op mensgerichte ouderenzorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen de kwaliteit van leven behouden wanneer ze meer zorg nodig hebben en hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat zij meer eigen regie houden? Kan een persoonsgerichte aanpak bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen in verpleeghuizen? 
 
Vanuit drie perspectieven gaan we dieper in op dit onderwerp. Onze sprekers vertellen u meer over: onderzoek naar geestelijke gezondheid bij ouderen; ervaring van een GZ-psycholoog met focus op persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen; en het perspectief van mantelzorger en vrijwilliger over het behouden van eigen regie wanneer iemand meer zorg behoeft.

 • Katrien Luijkx - Rond, klein

  Prof. dr. Katrien Luijkx

  Bijzonder hoogleraar, Tranzo

  Prof. dr. Katrien Luijkx is bijzonder hoogleraar ouderenzorg en voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo. Katrien streeft ernaar om met sociaal wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan meer mensgerichte ouderenzorg, zodat ouderen, ook als zij zorg en ondersteuning nodig hebben, het leven kunnen blijven leiden waar zij zelf voor kiezen. Haar onderzoek is verankerd in de ouderenzorg.

 • Tineke Roelofs

  Dr. Tineke Roelofs

  GZ-psycholoog, Mijzo | Onderzoeker, Tranzo

  Dr. Tineke Roelofs gaat tijdens haar presentatie in op hoe zij in haar werkzaamheden vormgeeft aan het thema “Eigen regie”. Aan bod komen, onder andere, welke factoren invloed kunnen hebben op eigen regie, welke uitdagingen er zijn in de dagelijkse zorgpraktijk en hoe het cliëntperspectief centraal kan worden gesteld en eigen regie kan worden bevorderd in het verpleeghuis.

 • Debby Gerritsen

  Prof. dr. Debby Gerritsen

  Hoogleraar, UKON, Radboudumc

  Prof. dr. Debby Gerritsen is hoogleraar 'Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten in de langdurige zorg'. De focus van haar onderzoek ligt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. In haar werk richt ze zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Dit doet ze onder andere door het ontwikkelen en inzetten van tools in de ouderenzorg.

 • dhr. deryckere & kattevilder

  Dhr. Deryckere & dhr. Kattevilder

  Vrijwilligers, Platform Ouderen

  Prof. dr. Katrien Luijkx zal in gesprek gaan met twee ouderen van het Platform Ouderen van de Academische Werkplaats: dhr. Kattevilder en dhr. Deryckere. Zij zullen vanuit hun eigen ervaring, maar ook vanuit de ervaring als vrijwilliger en mantelzorger, hun kijk op eigen regie en inspraak in de ouderenzorg delen. 

Programma

14.45 - 15.00 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 - 15.10 uur Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Katrien Luijkx
15.10 - 15.45 uur Presentaties van de sprekers
15.45 - 16.45 uur Discussie
16.45 uur Netwerkborrel

Aanmelden en meer informatie

Een Tranzo Zorgsalon is een interactieve discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. De sprekers bieden perspectieven op een specifiek onderwerp vanuit de wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigheid.

Deelname is voor iedereen gratis, wel is het van belang dat u zich aanmeldt.  De Zorgsalon vindt, als vanouds, volledig op locatie plaats! Na afloop van het evenement nodig we u graag uit voor een drankje tijdens de netwerkborrel.

Tijdens de zorgsalon zullen er foto’s worden gemaakt. Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan kunt u dit bij aanvang aangeven aan de organisatie.

Aanmelden