News and events Tilburg University

Integrale zorg voor thuiswonende ouderen vergt meer samenwerking rond oudere als middelpunt

Gepubliceerd: 30 oktober 2020 Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2020

Met de toenemende vergrijzing is de zorg voor thuiswonende ouderen een belangrijk maatschappelijk thema. Er is veel aandacht en goede wil om te komen tot integrale ouderenzorg. De praktijk is echter weerbarstiger. Zorgverleners hebben vaak verschillende achtergronden en kennis. Ook ontbreekt het vaak aan tijd en middelen om te investeren in een goede samenwerking en om gezamenlijk doelen te stellen. Dat concludeert Annerieke Stoop in het proefschrift dat ze op 30 oktober verdedigde aan Tilburg University.

De promovenda maakte onder andere gebruik van data uit het EU-project SUSTAIN, een onderzoeksproject naar integrale zorg voor ouderen in zeven Europese landen. Er zijn veel mogelijkheden om te leren van andere Europese landen en regio’s. Ondanks de culturele en organisatorische verschillende tussen de deelnemende Europese landen, blijken er volgens haar veel overeenkomsten te zijn in de vraagstukken en de uitdagingen in integrale zorg voor thuiswonende ouderen in Europa.

Stoop concludeert verder dat er nog steeds twee belangrijke uitdagingen zijn, ondanks de toenemende aandacht voor integrale ouderenzorg. In de eerste plaats een betere samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals onderling en tussen de zorgprofessionals en de ouderen en hun mantelzorgers. In de tweede plaats het centraal stellen van de behoeften van de ouderen in hun zorg en ondersteuning.

Aanbevelingen

Een brede kijk op zorg is noodzakelijk om ouderen zelfstandig thuis te laten wonen, stelt Stoop. Uit haar proefschrift kwam naar voren dat afstemming en samenwerking tussen verschillende zorg- en hulpverleners een uitdaging is. Om de expertise van alle zorgverleners goed te benutten, is het belangrijk dat zij investeren in samenwerking en communicatie. Het organiseren van bijeenkomsten die zorg- en hulpverleners vanuit alle soorten organisaties bij elkaar brengen kan bijvoorbeeld bijdragen aan wederzijds begrip en vertrouwen.

ouderen sociale technologie

Ook is het van belang dat zorg- en hulpverleners uit verschillende disciplines investeren in communicatie en duurzame vertrouwensrelaties met ouderen en hun families. Om de zorg voor ouderen te verbeteren is het niet alleen van belang om samen te beslissen over hun zorg en ondersteuning, maar om ouderen ook actief te betrekken bij het verbeteren van zorgprocessen.

Alleen door ouderen te zien als gelijkwaardige partners en als middelpunt van zorg en ondersteuning, kan integrale ouderenzorg verder worden verbeterd.

Ten tijde van haar promotieonderzoek had Annerieke Stoop een aanstelling bij het RIVM en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Tegenwoordig is zij werkzaam als onderzoeksmakelaar en senior onderzoeker bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University.

Promotie