News and events Tilburg University

VWS financiert onderzoek Academische Werkplaats LVB Tranzo

Gepubliceerd: 11 januari 2019 Laatst bijgewerkt: 10 mei 2019

De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (LVB) van Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) krijgt vanaf januari 2019 structurele financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het eerste jaar ontvangt Tranzo een extra impuls van bijna zes ton en daaropvolgend ieder jaar ruim vier ton.

Dankzij deze financiële impuls kan de Academische Werkplaats LVB nog sterker inzetten om de samenwerking tussen wetenschap, beroepsonderwijs en praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Versterken eigen kracht

De Academische Werkplaats LVB is geïnitieerd door prof. dr. Petri Embregts en onder haar leiding uitgegroeid tot een structureel samenwerkingsverband tussen 14 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, de belangvereniging LFB en Tilburg University. In gezamenlijkheid wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat zich richt op het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en degenen die hen ondersteunen (verwanten en professionals).

Naast kennisontwikkeling richt de Academische Werkplaats LVB zich ook op kennisdeling met de praktijk via onder meer (online) communicatiekanalen, themabijeenkomsten op maat en een eigen symposium. Kennis wordt eveneens gedeeld met (toekomstige) professionals via samenwerking met onder meer MBO’s, post-masteronderwijs en in company academies.

Met behulp van de structurele financiering van het Ministerie van VWS kunnen reeds ingezette initiatieven tot kennisontwikkeling en kennisdeling verder worden ontwikkeld en kunnen nieuwe activiteiten worden ontplooid.

Kennisnetwerk zorg verstandelijk beperkten

De structurele financiering van VWS is onderdeel van het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Binnen dit programma ontvangen zes Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen structurele financiering ten behoeve van het versterken van de landelijke kennisinfrastructuur. De zes Academische Werkplaatsen hebben zich tevens verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAW-VB). Vanuit de AAW-VB wordt samen met andere kennisnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking samengewerkt aan het landelijk ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

Voor meer informatie over de structurele financiering en/of de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking kan contact worden opgenomen met: prof. dr. Petri Embregts E-mail: p.j.c.m.embregts@tilburguniversity.edu