News and events Tilburg University

Nieuwe voorzitter stuurgroep Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB)

Published: 11 december 2020 Laatst bijgewerkt: 08 augustus 2022

Op 1 december jl. heeft dhr. Henk Kouwenhoven zijn voorzittersrol overgedragen aan mevr. Hanneke Kooiman. De Stuurgroep AWVB is dhr. Henk Kouwenhoven zeer erkentelijk voor de bewezen diensten. Onder zijn voorzitterschap heeft dhr. Henk Kouwenhoven een belangrijke rol gespeeld bij de verlenging van de leerstoel met 10 jaar en bij de vorming van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke beperkingen.

Als voorzitter heeft dhr. Henk Kouwenhoven zich altijd sterk gemaakt voor het belang van gelijkwaardigheid en verbinding tussen de drie krachtige kennisbronnen; wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis.

Mevrouw Hanneke Kooiman is bestuurder van zorginstelling ASVZ. Het aantreden van mevr. Hanneke Kooiman wordt unaniem gedragen door de leden van de Stuurgroep AWVB. Als voorzitter zal mevr. Hanneke Kooiman tevens plaatsnemen in de Raad van Toezicht van de Leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van prof. dr. Petri Embregts. De stuurgroep AWVB wenst mevr. Hanneke Kooiman veel succes en plezier toe in haar nieuwe rol als voorzitter van de AWVB, en ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet.