woman with camera

Onderzoeksteam, onder leiding van Margot Joosen & Evelien Brouwers, wint Best Paper Award 2022

Published: 25 januari 2023 Laatst bijgewerkt: 25 januari 2023

Journal of Occupational Rehabilitation heeft het artikel Barriers and Facilitators for Return to Work from the Perspective of Workers with Common Mental Disorders with Short, Medium and Long-Term Sickness Absence: A Longitudinal Qualitative Study uitgeroepen tot beste paper van 2022.

Het onderzoeksteam, onder leiding van dr. Margot Joosen & prof. dr. Evelien Brouwers, heeft deze prijs gewonnen vanwege de wetenschappelijke kwaliteit van het artikel, de relevantie van het onderwerp en vanwege de impact van dit artikel voor de praktijk in het voorkomen van uitval bij psychische problemen op de werkvloer en op re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Er zijn verschillende barrières en triggers die een rol spelen in de uitval van medewerkers. Het onderzoek richtte zich op welke factoren er een rol spelen vanuit het perspectief van de werknemers. Daarbij is gekeken naar verschillende groepen met kort, middellang en lang ziekteverzuim.

Ervaren werkdruk
Uit de kwalitatieve studie bleek dat er twee vormen van werkdruk werden ervaren: objectieve werkdruk (bijvoorbeeld door personeelstekorten), en subjectief beleefde werkdruk ( door bijvoorbeeld perfectionisme, een groot gevoel van verantwoordelijkheid, of moeite hebben met assertief zijn en grenzen stellen). Dit impliceert dat je als werkgever of leidinggevende uitval kan voorkomen door goede gesprekken te hebben met je medewerkers over hoe zij de werkdruk beleven en mee kan denken over hoe de subjectieve werkdruk kan worden verminderd.

Vinger aan de pols
Zonder dat men het zelf altijd door had, gingen mensen in de 6 maanden voordat ze uitvielen hun werk minder leuk vinden. Dit speelde mee in de oorzaak van het verzuim. Het is daarom belangrijk om als leidinggevende of werkgever regelmatig met medewerkers te bespreken wat zij nu echt leuk vinden aan hun werk. Wat zijn drijfveren en wat vinden zij waardevol? Probeer er achter te komen waar medewerkers juist negatieve energie of stress van krijgen? Het is verleidelijk om te denken dat je wel weet wat medewerkers belangrijk vinden, maar vaak verschillen mensen hierin toch van elkaar.

Samen in gesprek

Sleutelrol leidinggevende
De leidinggevende speelt echt een essentiële rol in ziekteverzuim en ziekteverzuimduur. Dit kwam op drie manieren naar voren als zijnde van cruciaal belang:
• als oorzaak van ziekteverzuim;
• als vertragende factor voor werkhervatting;
• als bevorderlijke factor voor werkhervatting.
Het lijkt een voor de hand liggende oplossing. Maar goede communicatie(skills) en een positieve houding en gedrag zijn essentieel als leidinggevende. Het is dan ook belangrijk om daar als werkgever in te investeren om zo het ziekteverzuim en de duur van ziekteverzuim te minimaliseren.

 

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering van IOSH en uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid, een langlopend samenwerkingsverband tussen Tranzo, NSPOH, Ascender, Human Total Care, Transvorm & Tilburg University.

Het onderzoeksteam: dr. Margot Joosen, prof. dr. Evelien Brouwers, dr. Marjolein Lugtenberg, dr. Hanneke van Gestel, dr. Berend Terluin, prof. dr. Jac van der klink, dr. Iris Arends, prof. dr. Jaap van Weeghel & Benedikte Bruijs-Schaapveld.

Het award winnende artikel:
Barriers and Facilitators for Return to Work from the Perspective of Workers with Common Mental Disorders with Short, Medium and Long-Term Sickness Absence: A Longitudinal Qualitative Study. J Occup Rehabil 32, 272–283 (2022). https://doi.org/10.1007/s10926-021-10004-9