News and events Tilburg University

Stad zoekt toga – Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten

Gepubliceerd: 02 april 2021 Laatst bijgewerkt: 02 april 2021

Van oudsher zijn er allerlei relaties tussen ‘stad en toga’, maar die gingen eerder over huisvesting, campusontwikkeling, en de bijdrage aan het culturele klimaat of de economische ontwikkeling in de regio. Nu staan de eigen kennisbehoeften van de gemeenten vaker centraal.

Een versterking van kennisecosystemen voor decentraal beleid is dringend nodig. Terwijl gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de aanpak van steeds meer maatschappelijke opgaven, kunnen zij nog lang niet altijd beschikken over de data, informatie en kennis die nodig zijn om die veeleisende taken goed uit te voeren. 

Een verkennende studie van Rathenau richt zich op de rol die universiteiten en hogescholen kunnen spelen als structurele kennispartners van gemeenten. De laatste jaren lijken veel gemeenten de universiteiten en hogescholen in hun eigen stad of regio opnieuw te ontdekken als kennispartners voor hun eigen beleidsopgaven. Dit rapport verkent in acht casestudies de mogelijkheden van structurele samenwerkingen zoals de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, de Veldacademie en de Kenniswerkplaatsen in Rotterdam. 

Het is niet vanzelfsprekend dat deze organisaties op een vruchtbare en verantwoorde manier structureel kunnen samenwerken. Er zijn vier spanningen die moeten worden opgelost. Hiervoor worden opties gegeven waar de verschillende betrokken partijen mee aan de slag kunnen gaan. De aandacht ligt op de bijdrage aan het versterken van de kennispositie van gemeenten en er is daarom oog voor de kleinere gemeenten die geen universiteit of hogeschool in hun buurt te hebben. Dit rapport biedt handelingsperspectieven voor alle betrokken partijen om te zorgen dat de samenwerkingen op een verantwoorde en vruchtbare manier kunnen functioneren.

Download hier het rapport