aw technological and social innovation for mental health

Toekenning voor ontwikkeling apps ter preventie van psychische klachten van chronisch zieke kinderen

Gepubliceerd: 25 november 2020 Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2021

Het consortium eHealth Junior, waarin TSB participeert, ontvangt onder leiding van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Manon Hillegers van het Erasmus MC, €4,9 miljoen van het programma ‘Onderzoek op Routes door Consortia’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Tranzo-hoogleraren Eveline Wouters en Inge Bongers van de Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health zijn lid van het consortium, mede-aanvragers en lid van het kernteam. Dr. Eeske van Roekel is mede-aanvrager namens het dept. Development Psychology (TSB).

De toekenning is voor het ontwikkelen van een platform met kwalitatief hoogwaardige apps voor 1 miljoen chronisch zieke kinderen. Deze apps signaleren en voorkomen psychologische problemen en bevorderen het speelgedrag.

Prof. dr. Manon Hillegers ziet in de praktijk hoe geestelijke gezondheidsproblemen het leven van kinderen en hun gezinnen kunnen ontwrichten. Als hoofd van dit consortium stelt ze zichzelf als doel om preventie, die aansluit bij het opgroeiende kind en jongere, beschikbaar te stellen voor het chronisch zieke kind.

Door betere behandeling hebben kinderen met een chronische en of levensbedreigende aandoening, zoals taaislijmziekte of een aangeboren hartafwijking, een steeds grotere kans op overleving. Hillegers: ‘Maar overleven is niet genoeg. Een goede kwaliteit van leven is hierbij van groot belang. Uit onderzoek weten wij dat deze kwetsbare kinderen vaker dan hun leeftijdsgenoten last hebben van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of angst. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat deze kinderen, ondanks hun ziekte, gelukkig door het leven kunnen gaan en veerkrachtig opgroeien.’

Duurzame Implementatie
Het ontwikkelen en toetsen op kosteneffectiviteit van de apps maakt onderdeel uit van het 8-jarig onderzoek. Parallel hieraan wordt, onder leiding van Tranzo en Fontys, onderzoek gedaan naar wat er nodig is om duurzame implementatie van het platform en de apps in de dagelijkse zorgpraktijk te bewerkstelligen. Hierbij worden alle belanghebbenden betrokken, niet in de laatste plaats de chronisch zieke kinderen zelf. Zo borgen we als consortium het hele traject van ontwikkeling, evaluatie tot aan gebruik van de apps.

Consortium
Het eHealth Junior consortium www.ehealthjunior.nl is een samenwerking tussen het Erasmus MC-Sophia (Prof. dr. Manon Hillegers), de Erasmus Universiteit Rotterdam (Prof. Loes Keijsers), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Dr. Sanne Nijhof), Fontys hogescholen Eindhoven (Prof. Eveline Wouters) en Tranzo, Tilburg University (Prof. Inge Bongers en Prof. Eveline Wouters).  Dr. Eeske van Roekel is mede-aanvrager namens het departement Ontwikkelingspsychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Een team van wetenschappers, game-designers, jongeren en bedrijven gaat de uitdaging aan om dit spelgedrag te bevorderen door apps te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor en door kinderen met een chronische ziekte. Daarbij is het van groot belang dat de apps specifiek bijdragen aan veerkracht en zelfinzicht, om kwetsbare kinderen en jongeren zo nog beter te ondersteunen. Bovendien helpen deze apps de zorgprofessionals om jongeren beter te begrijpen en steunen, tijdens elke fase van hun ontwikkeling.

Lees ook het persbericht van Tilburg University.