News and events Tilburg University

Nieuwe voorzitter stuurgroep Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB)

Gepubliceerd: 06 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 06 juni 2019

Na ruim 4 jaar heeft dhr. Marc Bindels op 6 juni jl. zijn voorzittersrol overgedragen aan dhr. Henk Kouwenhoven. Dhr. Marc Bindels was sinds de oprichting in 2011 reeds als lid betrokken bij de de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tranzo (School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University). De overdracht van zijn voorzittersrol houdt verband met het vertrek van dhr. Bindels per 1 juli 2019 als lid raad van bestuur bij Amarant en gaat een nieuwe uitdaging aan als partner van Holland Consulting Group.

De Stuurgroep AWVB is dhr. Marc Bindels zeer erkentelijk voor de bewezen diensten. Onder zijn verbindend voorzitterschap is de academische werkplaats uitgegroeid tot een duurzaam samenwerkingsverband van 8 tot inmiddels 15 (zorg)organisaties. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het Netwerk Samen Kunnen Kiezen, hetgeen een belangrijke impuls tracht te geven aan de ondersteuning van zelfbepaling bij mensen met verstandelijke beperking. In zijn voorzitterschap heeft hij zich altijd sterk gemaakt voor het belang van gelijkwaardigheid en verbinding van de drie krachtige kennisbronnen; wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis.

Dhr. Henk Kouwenhoven is bestuurder van zorginstelling Sherpa. Het aantreden van dhr. Henk Kouwenhoven wordt unaniem gedragen door de leden van de Stuurgroep AWVB. Als voorzitter zal dhr. Henk Kouwenhoven tevens plaatsnemen in de Raad van Toezicht van de Leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van prof. dr. Petri Embregts. De AWVB ziet de samenwerking met de nieuwe voorzitter met vertrouwen tegemoet en wenst hem veel succes en plezier toe in zijn nieuwe rol als voorzitter van de AWVB.