Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Onderwijs Tranzo

In voortdurende interactie met de studenten/deelnemers combineren docenten hun wetenschappelijke kennis met ervaringen uit de dagelijkse zorgpraktijk. Tranzo biedt een Mastertrack Health Well-being & Society in de Master Sociologie en twee postacademische leergangen.

Mastertrack Health Wellbeing & Society

Specialiseer je in gezondheidsbeleid, maatschappelijke veerkracht en gezondheid en welzijn. Centraal in de nieuwe Health, Wellbeing and Society track van de master Sociologie staat het inzicht dat duurzaamheid valt of staat met het creëren van veerkrachtige en gezonde gemeenschappen die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden zonder hun kernidentiteit te verliezen. Je analyseert hoe gezondheid en welzijn is verdeeld over Westerse samenlevingen. Maar ook hoe gezondheid en welzijn op maatschappelijk micro-, meso- en macroniveau kan worden verbeterd.

Mastertrack Health Wellbeing & Society

Masterclass voor Eerstelijns Bestuurders

De Masterclass voor eerstelijns bestuurders ging in 2009 voor het eerst van start. Het programma heeft inmiddels een grote naamsbekendheid verworven in het zorgveld. Het curriculum sluit aan op de ingrijpende veranderingen die zich in de eerstelijn voltrekken. Door de bezuinigingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving worden aan de stuurmanskunst van de bestuurders hoge eisen gesteld. Een van de meest prangende vraagstukken is de toenemende zorgvraag en het beperkt aantal zorgaanbieders. Zorgconcepten moeten worden aangepast en zelfmanagement geïmplementeerd. Daarnaast is de substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg is een belangrijke opgave waar bestuurders mee aan de slag moeten.

De nieuwe leergang start in januari 2024 en is in handen van Leo Kliphuis MPH en prof. dr. Caroline Baan. Leo Kliphuis is ervaren beleidsmaker, bestuurder, toezichthouder, adviseur en trainer in de gezondheidszorg. Caroline Baan bijzonder hoogleraar, integrale gezondheidszorg bij Tranzo, Tilburg University.

Masterclass Eerstelijns Bestuurders

Bekijk de folder (2023, de nieuwe editie volgt).

Download het aanmeldformulier 2024.

Stolte Advanced Program, reflectie en leiderschapsontwikkeling voor bestuurders

Deze leergang wordt het komend studiejaar voor de 28e keer georganiseerd en richt zich voornamelijk op de persoonsgebonden kwaliteiten van bestuurders in de zorgsector. Een leergroep van 12 bestuurders biedt met name via intervisie de gelegenheid tot kritische reflectie op de persoonlijke mentale kaart. In een ontspannen en veilige leeromgeving wordt onder leiding van Piet-Hein Buiting - arts, historicus en bedrijfskundige - de persoonlijke effectiviteit van de bestuurder vergroot.

Stolte Advanced Programme

Voor meer informatie over de leergangen kunt u contact opnemen met Gita Gokoel.

Bekijk de folder.

Download het aanmeldformulier.

Afscheidssymposium prof de Roo - 8e Stolte Lezing