Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Afgeronde onderzoeksprojecten tot 2016

Hieronder treft u de titels van afgeronde projecten en onderzoeken van Tranzo aan, met de naam van de daarbij behorende contactpersoon. Voor een beschrijving van de projecten en onderzoeken kunt u op het desbetreffende onderzoek klikken voor uitgebreidere informatie.

AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2016
E.J.H. Schatorjé, N. Wullfraat, M. van der Flier Hypogammaglobulinemia in children. What can we learn from disease classifications and patient registries? - Extern promotieonderzoek
R.J.R. Bouwman, R.D. Friele, P.B.M. Robben, M. Bomhoff Burgerperspectief en toezicht op de gezondheidszorg
P.J.C.M. Embregts, W.M.W.J. van Oorsouw, R. van Delden, V. Evers, A. Lohmeijer, D. Reidsma Beleven, Leren, Ontwikkelen, Xtra (BLOX)
K.M. van Beurden, E.P.M. Brouwers, J.J.L. van der Klink, J. van Weeghel, B. Terluin Effectiviteit van het gebruik van de NVAB-richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen' op de terugkeer naar werk door werknemers
M.C.W. Joosen, E.P.M. Brouwers, J. van Weeghel, J.J.L. van der Klink, B. Terluin Implementatie van de NVAB-richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen': wat zijn barrières voor toepassing en hoe kunnen deze worden verholpen?
A.C. Videler, C.M. van der Feltz-Cornelis, B. van Alphen, Rossi Treatment of personality disorders in later life: Beyond therapeutic nihilism
N. Smulders, T. van Regenmortel, M.J.D. Schalk Passende zorg voor gezinnen in multiprobleemsituaties in sociale wijkteams
A.P.A.M. Willems, P.J.C.M. Embregts, A.M.T. Bosman, A.H.C. Hendriks Uitdagende relaties
L. Busetto, K.G. Luijkx, H.J.M. Vrijhoef Project INTEGRATE
P.C. van der Ende, J. van Weeghel, J. van Buuschbach, L. Korevaar Begeleid ouderschap bij mensen met ernstige psychische aandoeningen - Extern promotieonderzoek
D. Volker, C.M. van der Feltz-Cornelis, E.P.M. Brouwers, M. Vlasveld Costeffectiveness of ehealth combined with collaborative care in terms of Return To Work for sicklisted employees with major depression
E.C.C. Schipper, K.G. Luijkx, J.M.G.A. Schols, B.R. Meijboom Toegang tot de ouderenzorg
K. de Geus-Neelen, W.M.W.J. van Oorsouw, P.J.C.M. Embregts Goede zorg voor een bijzondere doelgroep
M.W. Krol, D.M.J. Delnoij, D. de Boer, J. Rademakers Verbeteren van validiteit en bruikbaarheid van patiëntervaringsvragenlijsten - Extern promotieonderzoek
A. Victoor, R.D. Friele, D.M.J. Delnoij, J. Rademakers De kiezende patiënt: randvoorwaarden die de keuze van patiënten voor een zorgaanieder beïnvloeden. - Extern promotieonderzoek
P.P. Valentijn, H.J.M. Vrijhoef, D. Ruwaard, M. Bruijnzeels Integratie van eerstelijns zorg - Extern promotieonderzoek
M. van Greuningen, D.H. de Bakker, P.P. Groenewegen, R. Batenburg Evaluatie en verbetering van health manpowerplanning modellering
E. Reusel, P.J.C.M. Embregts, A.M.T Bosman, A. Jahoda, M. van Nieuwenhuijzen Interactiepatronen tussen begeleiders en cliënten tijdens sociale interacties
I. van Asselt-Goverts, P.J.C.M. Embregts, A.H.C. Hendriks Werken met sociale netwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking
J. Dewinter, Ch. van Nieuwenhuizen, R.R.J.M. Vermeiren Seksualiteit bij normaalbegaafde adolescente jongens met autisme: factoren die bijdragen tot ontwikkeling van seksuele gezondheid
Y. A. M. Nijssen, Prof. dr. J. van Weeghel, I.M.B. Bongers, D.P.K. Roeg & R.R.W. van de Sande Maatschappelijke participatie en het managen van risico’s op victimisatie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen’: fase 1
B. Bröcking, J.J.P. Mathijssen Cliëntenparticipatie in jeugdbeleid
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2015
C. Rots, J.J.P. Mathijssen, H.F.L. Garretsen Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg; een studie naar effectiviteit
J.J.P. Mathijssen, A. May, Alternatieven voor RCT
M. Meppelder, E. Taminiau, P.J.C.M. Embregts, J.M. Habraken Ixelf: De Verzorgd-gezinscoach als professional in het sociaal domein.
E.F. Taminiau, P.J.C.M. Embregts, G.C.J. Heerkens Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
E. Kessels, C.M. van der Feltz-Cornelis, O.Husson The effect of exercise on cancer-related fatigue (CRF) in cancer survivors: a systematic review and meta analysis
J. Tol, D.H. de Bakker, C. Veenhof Variatie in behandeling tussen diëtistes en kwaliteit van zorg
R.H.S. Hall, H. van Bakel, A. Vingerhoets Ouder-kindrelaties in gezinnen met premature kinderen kinderen
J. Boumans, K.G. Luijkx, J.J. Polder Beweeg je Buurt 2: Participerend onderzoek naar multisectorale beleidsmaatregelen in vijf gemeenten gericht op het bevorderen van het beweeggedrag van kinderen
C. van den Dungen, J.A.M. van Oers, F.G. Schellevis, N. Hoeymans Validatie van data uit huisartsgeneeskundige registraties
E. Kuis, P.J.C.M. Embregts Verwenzorg: meten van ervaren baat van maatschappelijk ingebedde zorgvernieuwing
C. Verbrugge, L. van Alphen, L.S.E. Bevelander (Kosten)effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking
M.M. Janssen, J.J.P. Mathijssen, H.F.L. Garretsen, J.A.M. van Oers, M. van Bon-Martens Social marketing en doelgroepsegmentatie als instrumenten voor alcoholpreventie bij jongeren (12 – 18 jaar) / Audience segmentation implications for alcohol interventions
M.C.W. Joosen, M. Lugtenberg, E.P.M. Brouwers, J. van Weeghel, J.J.L. van der Klink, B. Terluin Implementatie van de NVAB-richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen': wat zijn de barrières voor toepassing en hoe kunnen deze worden verholpen?
G. Smulders, C. van den Brink, L.A.M. van de Goor, J.A.M. van Oers, Wolf Ontwikkeling van een standaard model voor een monitor sociaal kwetsbare groepen
J. Boumans, W. Swinkels, K.G. Luijkx, P.C.J. Oomens, L.A.M. van de Goor Zorgcoöperaties; een eerste verkenning van de werkzame en belemmerende factoren
W. Jeeninga, R. Martens, A. Eugster, P. van der Smissen Kortlopende projecten kennismakelaars
L.C. van Boekel, H.F.L. Garretsen, J. van Weeghel, E.P.M. Brouwers Beeldvorming rond mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving
C.S. Barendregt, Ch. van Nieuwenhuizen, I.L. Bongers, A.M. van der Laan Preventie van terugval & recidive bij jongeren met ernstige psychische & psychiatrische problematiek: identificatie van een ontwikkelingsmodel uitgaande van behoeften, risico's en beschermende factoren
J.J.P. Mathijssen, H.F.L. Garretsen Local Pass
S. Wintels, J. Habraken, P.J.C.M. Embregts Belevingsonderzoek dwang in de zorg
P.C.J. Oomens, L. Rosman, L.A.M. van de Goor Inzet vrijwilligers bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2014
S. Wintels, P.J.C.M. Embregts, W.M.W.J. van Oorsouw & R. Hendriks miMakkus: belevingsgerichte zorg door middel van clownerie voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking
P. van der Smissen, W. Jeeninga, R. Martens, A. Eugster Kortlopende projecten Kennismakelaars
A. van Gestel, I. Storm, J.A.M. van Oers Tools ter bevordering van een effectieve samenwerking preventie-curatie in de wijk: modellen voor wijkprofielen en beleidsdialoog
A.M. Negenman, P.J.C.M. Embregts Continuïteit forensische zorg
N. Frielink, P.J.C.M. Embregts, C. Schuengel, A. Kroon, W.M.W.J. van Oorsouw Effectieve behandeling voor verslavingsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking
J.A.W.M. van Gestel, Ch. van Nieuwenhuizen, J. van Weeghel Project Nationale Herstelschaal
M .Bink Effectiviteit van neurofeedback bij jongeren met AD(H)D-klachten en comorbide stoornissen: een randomized controlled trial
J. Bierbooms Vraag- en aanbodontwikkeling in de regionale geestelijke gezondheidszorg
J. Schwarte Onderzoek naar indicatoren VVE
M. Peeters Patiëntenparticipatie evalutie projecten PGO fonds
G.K.M.L. Wilrycx, Ch. van Nieuwenhuizen (promotor), A. Van den Broek (promotor), M.A. Croon (promotor) Competenties van de professional verbeterd? Een longitudinale studie naar het implementeren van hetstelondersteunende zorg
M. Corbière, E.P.M. Brouwers, N. Lanctot, J. van Weeghel Ontwikkeling van een meetinstrument voor gedrag, attitudes en kennis vna trajectbegeleiders: de BAKES
J. de Goede Ketencoördinatie Jeugd: noodzakelijk en logisch, maar welk effect kunnen we aan de gemeente melden?
I. van Veggel, M. van Bon (projectleider), I. van de Goor (begeleider) Grip op determinanten voor maatschappelijke onrust bij incidenten
M.J. van den Berg Zorgbalans, de prestaties van de gezondheidszorg
I. Borghans, G. Westert (promotor), R. Kool (copromotor) Verpleegduurverkorting
D. de Bakker, H. van Oers, M. van Bon (GGD Hart voor Brabant), W. Ruizendaal (NIVEL), J. van Loon (RIVM), R. Poos (RIVM) Afstemming VAAM/regionale VTV
R. Heijink, G. Westert (promotor) Efficiëntie in de zorgsector
M.J. van den Berg Health and health care monitoring in China
D. Roeg, H. Garretsen, I. van de Goor Effecten van bemoeizorg voor mensen met complexe psychiatrishe en/of verslavingsproblematiek
D. Roeg, E. Pallast, D. van Sambeek, H. Garresten Bevordering implementatie en gebruik routine outcome measurement in bemoeizorg
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2013
M. Rademaker Vergelijkend onderzoek naar twee brede en integrale werkwijzen van de wijkverpleegkundigen Zichtbare schakel in Den Bosch
A. van de Vijsel, G. Westert (promotor) Modelleren vraag ziekenhuis
L. van Gastel Besturen in de zorg
H. van Gestel Herstellen doe je zelf
J.H. Buitendijk-Venema, Ch. van Nieuwenhuizen (promotor), H.F.L. Garretsen (promotor), J. Wolf (co-promotor) Kwaliteit van leven van gemarginaliseerde groepen.
M.J. van den Berg, K. Valentijn Health and healthcare monitoring in China.
C. van den Dungen, H. van Oers (promotor), F. Schellevis (promotor VU), N. Hoeymans (copromotor RIVM) Validatie van data uit huisartsgeneeskundige registraties.
K. Ensinck, J. Theunissen, J. Mathijssen Haalbaarheid van volledig geautomatiseerde triage bij PGO
J.A.W.M. van Gestel, E.P.M. Brouwers Implementatie van de cursus 'Herstellen doe je Zelf' binnen de verslavingszorg.
H. van Gestel, D. Roeg, E. Pallast, D. van Sambeek, H. Garresten Bevordering implementatie en gebruik routine outcome measurement in bemoeizorg.
T.C.M. Joosten, R.T.J.M. Janssen(promotor), I.M.B. Bongers (co-promotor) Zorglogistieke bedrijfsvoering in de GGZ
G. Munten, H.F.L. Garretsen (promotor), I.M.B. Bongers (promotor), K. Cox (co-promotor) Invoeren van Evidence Based Practice in de psychiatrische verpleegkunde.
M. Smits, J. van der Kamp, H. Nabavi Informatiebeveiliging in de zorg.
M.T. Smits, I.M.B. Bongers, M. van Ham Naar betere informatievoorziening voor Zichtbare Zorg in de GGZ
C. Verbrugge MSc. (science practitioner), Prof. dr. P. Embregts (begeleider), Prof. dr. T. van Regenmortel (begeleider) Onderzoek naar de opleiding tot ervaringsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking.
S. Kuiper, J. Mathijssen (begeleider), P. van Nierop (begeleider) Sociale marketing technieken bij preventie van excessief alcoholgebruik door jongeren en jong volwassenen (16-24 jaar)
I. van Veggel, H. Schleiffert, P. van Nuenen, A. Brouwers, D. van Sambeek (projectleider), G. Smulders (begeleider), J. Buitendijk, I. van de Goor (begeleider) Bevorderen van fysieke gezondheid van cliënten maatschappelijke opvang
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2012
C. van Dijk (NIVEL), D. de Bakker (promotor), P. Groenewegen (promotor UU), R. Verheij (copromotor NIVEL) Gevolgen van veranderde bekostiging van huisartsenzorg
P. Vermunt, G. Westert (promotor), H. van Oers (promotor), F. Wielaard (coördinator) Diabetespreventie in de huisartspraktijk
H. Drewes, G. Westert (promotor), G. Baan (co-promotor), B. Meijboom (co-promotor) Effectiviteit van disease management
M. de Vos, G. Westert (promotor), W. Graafmans (copromotor), P. van der Voort (copromotor OLVG) Effectief gebruik van indicatoren in de gezondheidszorg
J. Barelds Evaluatie van ervaringen met ketenzorg Dementie in Midden Brabant
I. de Rooij Verhoogt kleinschaligheid de kwaliteit van leven van mensen met dementie?
K. Span De gemeentelijke regiefunctie binnen de Wet maatshappelijke Ondersteuning
N. Zwijnenberg, R. Friele, D. Delnoij. De voorspellende waarde van patiëntervaringen. De relatie tussen CQI uitkomsten en IGZ maatregelen in ziekenhuizen.
J.A.W.M. van Gestel, J. van Weeghel, Ch. van Nieuwenhuizen Individual Placement and Support (IPS) en Multi System Therapy (MST)
H. Drewes, G. Westert (promotor), C. Baan (copromotor RIVM), B. Meijboom (copromotor) Effectiviteit van disease management.
H. van Gestel, J. van Weeghel, Ch. van Nieuwenhuizen Individual Placement en Support (IPS) en Multi System Therapy (MST).
D. Ngo, G.Westert, D. de Bakker, H. van Oers Hoofdstudie Van latere zorg; toekomstverkenning naar de aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod in Noord-Brabant tot 2025.
S. Kuiper, J. Mathijssen (begeleider), P. van Nierop (begeleider) Sociale marketing technieken bij preventie van excessief alcoholgebruik door jongeren en jong volwassenen (16-24 jaar)
M. Niezen, J. Mathijssen Kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van triage op verschillende leeftijdsmomenten, een beschrijvend procesonderzoek
D. Roeg, M. Voogt, P. Emmerink, H. Garretsen, I. van de Goor Effecten van bemoeizorg voor mensen met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
D.P.K. Roeg, J. van Weeghel, Ch. van Nieuwenhuizen Mogelijkheden tot effectonderzoek naar het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: Een voortrajectstudie.
M. Siesling, J. Habraken, I.M.B. Bongers (begeleider), J. van Weeghel (begeleider) Geweld tegen patiënten met ernstige psychische stoornissen.
K. Span, R. Schalk (promotor), J. Schols (promotor), K. Luijkx (copromotor) De gemeentelijke regiefunctie binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning: de gemeenten kwamen,zagen en overwonnen de knelpunten binnen de sociale leefwereld van Nederland.
I. van Veggel, H. Schleiffert, P. van Nuenen, A. Brouwers, D. van Sambeek (projectleider), G. Smulders (begeleider), J. Buitendijk, I. van de Goor (begeleider) Bevorderen van fysieke gezondheid van cliënten maatschappelijke opvang
P. Vermunt, G. Westert (promotor), H. van Oers (promotor), F. Wielaard (coördinator) Diabetespreventie in de de huisartspraktijk.
B. Vrijhoef Highlights from four countries: the Chronic Care Model in use
B. Vrijhoef Review van ZonMw projecten naar de status van geïntegreerde zorg
A. Wong J. Polder Variatie in levensloop zorguitgaven.
A. Wong J. Polder (promotor) Solidariteit in de zorg en de kosten van vergrijzing.
B. Wouterse, J. Polder (promotor), B. Meijboom (copromotor) Gezond ouder worden en zorguitgaven.
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2011
D.M. Beneken genaamd Kolmer Relationeel werken in ouderenbeleid en familiezorg.
M.J. Aarts, H. van Oers (promotor), J. Schuit (copromotor), I. van de Goor (copromotor) Mogelijkheden voor intersectoraal beleid voor het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen
M. van Bon-Martens, H. van Oers (promotor), I. van de Goor (copromotor) De ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio’s
I.L. Bongers, M. Coppens, R. Meijers, L. de Ruijter, Ch. van Nieuwenhuizen (begeleider), S. Bogaerts (begeleider) TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse.
J. Habraken, E. Brouwers (begeleider), I.M.B. Bongers (begeleider), M. Paes (projectteam), A. van den Dungen (projectteam) Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten.
H. van Gestel, Ch. van Nieuwenhuizen (promotor), E. Brouwers (copromotor), M. van Assen (copromotor) Onderzoeksproject 'Herstellen doe je Zelf'.
J. de Goede, H. van Oers (promotor), T. van der Grinten (promotor), K. Putters (copromotor) Kennis in werking: onderzoek naar evidence based lokaal gezondheidsbeleid
M. Lugtenberg, G. Westert (promotor), J. Burgers (copromotor UMCN) Medische richtlijnen en de kwaliteit van zorg.
M. Zuidgeest, D.M.J. Delnoij (promotor), G.P. Westert (promotor), K.G. Luijkx (copromotor), J.J.D.J.M. Rademakers (copromotor NIVEL) Het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit het zorggebruikers perspectief: de Consumer Quality Index.
Ch. van Nieuwenhuizen, I. L. Bongers Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij jongeren met AD(H)D en ernstige gedragsproblemen: een pilotstudie.
Ch. van Nieuwenhuizen, I.L. Bongers (GGzE) M. Weijmans (GGzE), L. de Ruijter (GGzE), M. Peeters (GGzE) Algemeen onderzoek vanuit Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2010
M. Akbas, K. Luijkx (begeleider), C. de Blok (begeleider) Zorgarrangementen vanuit cliëntenperspectief.
A. Barelds, J. Schols (promotor), G. van Heck (promotor), I. van de Goor (copromotor) Kwaliteit van het traject van zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking.
A. Barelds, K. Luijkx (begeleider) Interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen.
D. Beneken genaamd Kolmer Ontwikkelen Model Vraagverheldering Familiezorg.
D. Beneken genaamd Kolmer, K. van Montfort, L. Wibbelink Actieplan Familiezorg.
M. van den Berg (NIVEL), D. de Bakker (promotor), P. Groenewegen (2e promotor UU), J. van der Zee (copromotor UM) Werkbelasting en kwaliteit van zorg van huisartsen.
C. de Blok, J. Schols (promotor), K. Luijkx (copromotor), B. Meijboom (copromotor) Zorgarrangementen in de ouderenzorg.
R. Coppen, R. Friele (promotor) De wet op de orgaandonatie: kiezen tussen waarborgen en effectiviteit?
O. Damman (NIVEL), D. Delnoij (promotor), P. Groenewegen (promotor NIVEL), M. Hendriks (copromotor NIVEL) Public reporting about healthcare users' experiences: the Consumer Quality Index
H. van Gestel, Ch. van Nieuwenhuizen (promotor), E. Brouwers (copromotor), M. van Assen (copromotor) Onderzoeksproject 'Herstellen doe je Zelf’.
H. Gloudemans, R. Schalk (promotor), W. Reynaert (copromotor) Functiedifferentiatie verpleegkundige en verzorgende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg.
R. Gobbens, J. Schols (promotor), K. Luijkx (copromotor), R. Wijnen (copromotor Avans) Kwetsbare ouderen.
W. Jeeninga De Kennismakelaar.
T.J.M. Kuunders, M. Janssen (GGD), Z. Keles Verbetering zelfzorg in thuissituatie voor Turkse mannen (50+) met Diabetes Mellitus type 2 in Tilburg.
Ch. van Nieuwenhuizen, I. L. Bongers Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij jongeren met AD(H)D en ernstige gedragsproblemen: een pilotstudie.
L. Tielen, D. Beneken genaamd Kolmer Evaluatieonderzoek Methode Familiezorg.
M. Zuidgeest, K. Luijkx (begeleider), G. Westert (begeleider), D. Delnoij (begeleider) The proof of the pudding: Bruikbaarheid en gebruik van informatie uit de meting met de CQ-index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T).
C. Rots, H. Garretsen (promotor), K. Stronks (promotor), I. van de Goor (copromotor) Bemoeizorg in de integrale jeugdgezondheidszorg. Een studie naar doelgroep, methode en doelrealisatie.
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2009
S. de Bruin, A. v.d. Zijpp (promotor), J. Schols (promotor), S. Oosting (copromotor), M. Enders-Slegers (copromotor) Patient outcome effect van zorgboerderijen voor dementerenden
Ch. van Nieuwenhuizen, I. L. Bongers (GGzE), M. Peeters (GGzE) Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam' Naar een gerichte en effectieve aanpak van problemen.
C. Rots, I. van de Goor Ontwikkeling en validering van een handboek voor de implementatie van de interventie 'Armoede en gezondheid vankinderen.
G. Verhaegh, H. Garretsen (promotor), I. Bongers (copromotor), H. Kroon (copromotor) Effecten van Assertive Community Treatment bij cliënten met een eerste psychose.
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2008
E. van Eck, G. van den Broek, M. Boverhof, E. van den Heuvel, S. Hogendoorn, W. Jeeninga Implementatie van de Kernboodschappen voor Lokaal Beleid
D. Roeg, H. van Oers (begeleider), G. Westert (begeleider) Toekomstverkenning naar de aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod in Noord-Brabant tot 2025: Een voorstudie.
R. Hammen-Poldermans, R. Schalk (promotor), I. Merks-van Brunschot (copromotor) Intergenerationele zorg solidariteit, een zoektocht naar informele hulp en zorg buiten het familieverband onder Molukse, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse vrouwen van drie verschillende generaties
AFGERONDE ONDERZOEKSPROJECTEN 2007
I. van de Goor, T. Kuunders, P. van der Smissen, C. Rots, S. Hogendoorn, M. Busch (RIVM), H. Kok (†) Toetsing Referentiekader Gezondheidsbevordering
D. Beneken genaamd Kolmer, H. Garretsen (promotor), A.Tellings (copromotor), I. Bongers (copromotor) Mantelzorg en zorgverantwoordelijkheid
J. Neyens, W. v. d. Heuvel (promotor),  J. Schols (promotor), L. de Witte (copromotor), J. van Haastregt (copromotor), B. Dijcks (copromotor) Valpreventie bij dementerende verpleeghuispatiënten
D. van Raaij, P. Kenis (promotor) Onderzoek naar controleprocessen voorkomen binnen netwerken in de Nederlandse gezondheidszorg
D. Roeg, H. Garretsen (promotor), I. van de Goor (copromotor) Kenmerken van bemoeizorgprogramma's voor verslaafden: Ontwikkeling en toepassing van een generiek meetinstrument
Ch. Freese, R. Schalk (promotor) Organizational change and the dynamics of psychological contracts. A longitudinal study
E. Brouwers, M. van Ham, J. Luijsterburg Evaluatiestudie prestatatie-indicatoren voor de GGz en VZ
A. Negenman MSc. (science practitioner), Prof. dr. P. Embregts, Begeleidingscommissie: Prof. dr. em. A. van Gennep, drs E. Van Dijk, Dr. A. van den Hurk, Mr. J. Serrarens, E. Roeleveld (onderzoeker, extern), H. Kaal (onderzoeker, extern) Aard van de problemen van gedetineerden met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het gevangeniswezen