Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Actieplan Familiezorg

In de notitie Informele zorg 2008-2011 stelt de provincie Noord-Brabant zich ten doel een impuls te geven om te komen tot een 'krachtig, samenhangend veld, gericht op een toekomstbestendige zorgstructuur'. Om dit te realiseren is het actieplan familiezorg ontwikkeld. Een van de acties is de uitrol van de Methode Familiezorg. In totaal bestaat het actieplan uit 10 acties. De eerste vijf acties zijn gericht op het verstevigen van het netwerk in de familiezorg en de samenwerking. En de overige vijf acties staan geheel in teken van educatie en innovatie. Tranzo maakt deel uit van het actieplan familiezorg vooral in het kader van innovatie en educatie. Het meetbaar maken van de resultaten van de methode familiezorg, vervolgonderzoek en instrumentontwikkeling zijn daarbij de voornaamste onderdelen. De betrokken partijen in dit onderzoek zijn: Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, Expertisecentrum Familiezorg en Tranzo.