Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Algemeen onderzoek vanuit Forensische Geestelijke Gezondheidszorg

Vanuit de leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg wordt veel onderzoek gedaan naar de algemene, psychiatrische en criminogene karakteristieken van jongeren met een PIJ- of een OTS-maatregel (respectievelijk een strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregel). Dit gebeurt onder andere door bij alle jongeren van de Jeugd Forensisch Psychiatrische Kliniek 'De Catamaran' (GGzE) een uitgebreide diagnostische testbatterij af te nemen en door in een gestandaardiseerd computerbestand relevante gegevens te registeren. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het probleemgedrag en emotionele problemen gemeten met behulp van gestandaardiseerde maten die op vaste meetmomenten worden afgenomen bij de jongeren, dan wel worden ingevuld door de begeleiding.
Contactpersoon: Prof.dr. Chijs van Nieuwenhuizen