Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

'Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam' Naar een gerichte en effectieve aanpak van problemen

In verscheidene onderzoeken is onderzocht waarom Antillianen zo'n groot aandeel leveren aan de criminaliteit binnen Nederland. Desbetreffende onderzoeken bij Antillianen geven aan dat de belangrijkste redenen voor delinquentie schooluitval, eenoudergezinnen, armoede en huisvestingproblematiek zijn. Alhoewel deze redenen de achterliggende oorzaken van delinquentie aangeven, geeft het geen verklaring voor het ontstaan van delinquent gedrag. Belangrijke aspecten bij het ontstaan van delinquent gedrag zijn de psychische problemen die zich bij jonge kinderen ontwikkelen en die kunnen lijden tot zeer ernstige gedragsproblemen en delinquent gedrag op latere leeftijd. Theoretische modellen over het ontstaan van delinquentie geven aan dat er verschillende ontwikkelingsprofielen ten grondslag liggen aan het ontstaan van delinquent gedrag. Belangrijk is dat het opstellen van dergelijke profielen het mogelijk maakt om, in een vroeg stadium van het ontwikkelingsprofiel, het probleemgedrag aan te pakken, zelfs nog voordat het uiteindelijke delinquent gedrag heeft plaatsgevonden.


In dit onderzoek werd onderzocht welke psychische en psychiatrische problemen Antilliaanse jongeren hebben en welke psychosociale factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van delinquent gedrag van de jongeren. Op basis van deze gegevens worden de jongeren in het juiste ontwikkelingsprofiel geclassificeerd en kan een individueel interventieplan opgesteld worden, toegespitst op de specifieke problemen van de jongeren.
Dit project wordt gefinancierd door Riagg Rijnmond en is afgerond in 2009.