Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Effecten van Assertive Community Treatment bij cliënten met een eerste psychose

Dit onderzoek is in mei 2009 afgerond met een dissertatie. Thema van het proefschrift is dat de zorg voor patiënten met psychotische stoornissen complex en meervoudig van aard is. Patiënten en hun omgeving worden na het optreden van een eerste psychotische episode geconfronteerd met de verschillende aspecten van de ziekte maar ook met de hier aan gerelateerde consequenties voor het dagelijkse leven. In de studie worden de effecten van Assertive Community Treatment (ACT), onderzocht op de doelgroep jongeren met psychotische problematiek, onderzocht. De effecten van ACT worden in een quasi-experimenteel onderzoeksdesign vergeleken met de effecten van de zorg zoals die gewoonlijk wordt verstrekt aan deze doelgroep. Aanbevelingen vanuit dit onderzoek om de kwaliteit van de vroeg-psychosezorg te verbeteren is het van belang de Duration of Untreated Psychosis (DUP) te verkorten, de instroom laagdrempelig te organiseren en voldoende behandelcapaciteit te realiseren. Mantelzorgers dienen vanaf het begin altijd betrokken te zijn bij het herstelproces van de patiënt. Om de patiënt in zijn eigen omgeving te kunnen laten herstellen is een intact sociaal netwerk noodzakelijk. De primaire focus van het behandelteam is dan ook de triade van patiënt- mantelzorger-hulpverlener. Om de triade optimaal te benutten, is het belangrijk dat mantelzorgers (ouders, partner, vrienden) niet overbelast raken of verwaarloosd worden. Intensieve behandeling en begeleiding gericht op het voorkomen van schooluitval, verlies van werk of het hervinden / hervatten van werk of school, is een belangrijk thema bij deze groep jongeren.
Het project werd gefinancierd door GGz Eindhoven.