Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Begeleid ouderschap bij mensen met ernstige psychische aandoeningen - Extern promotieonderzoek

Dr. P.C. van der Ende, Prof. dr. J. van Weeghel, Dr. J. van Busschbach, Dr. L. Koorevaar

De registratie van ouderschap van mensen met psychische problemen is gebrekkig. Ook specifieke steunmogelijkheden voor deze groep lijken niet altijd aanwezig te zijn. In het promotieproject wordt kennis gebundeld over de grootte van de groep ouders met psychische aandoeningen, hun herstelstrategieën en hun behoeften aan steun. Op basis van een schatting, wordt duidelijk gemaakt welke omvang deze groep heeft. Een volgend onderdeel is een kwalitatief onderzoek naar de eigen herstelstrategieën en mogelijkheden in de ouderrol van deze ouders. Op grond van het bovenstaande is een methodiek ontwikkeld. Deze methodiek "Ouderschap met Succes en Tevredenheid" is geëvalueerd is een experimentele groep. De resultaten zijn vergeleken met een controle groep.

Het promotiepraject wordt deels gefinancierd door de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek naar Herstel en Empowerment wordt gefinancierd door het Fonds Psychische Gezondheid.