Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Naar betere informatievoorziening voor Zichtbare Zorg in de GGZ.

GGZ instellingen werken sinds 2006 aan informatievoorziening voor Zichtbare Zorg. Door aanpassingen aan interne systemen en standaarden kunnen GGZ instellingen steeds beter voldoen aan de eisen die worden geformuleerd door het Ministerie, IGZ, koepelorganisaties en verzekeraars. In dit project wordt onderzocht wat de invloed is van de dynamiek in deze externe eisen (Zichtbare Zorg en set prestatie-indicatoren) op de prestaties (kosten en baten) van GGZ organisaties.
Contactpersoon: Dr. Martin Smits