Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Costeffectiveness of ehealth combined with collaborative care in terms of Return To Work for sicklisted employees with major depression

dr. D. Volker, Prof. dr. C.M. van der Feltz - Cornelis, Dr. E.P.M. Brouwers, Dr. M. Vlasveld

Langdurig verzuim is een belangrijk probleem voor de maatschappij. Het brengt niet alleen hoge kosten met zich mee voor het bedrijf, maar heeft ook grote gevolgen voor het leven van de werknemer zelf. Een langdurige afwezigheid van het werk vergroot het risico op sociale isolatie en naarmate de afwezigheid langer duurt, wordt de drempel om terug te keren naar het werk vaak groter. Psychische klachten, zoals depressie, angst en spanningsklachten, hebben een groot aandeel in langdurig verzuim. In de behandeling van psychische klachten wordt vaak weinig aandacht besteedt aan de terugkeer naar het werk. Terwijl terugkeer naar het werk juist ook een bijdrage kan leveren aan het herstel. Daarom heeft het Trimbos-instituut, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en het VU Medisch Centrum in Amsterdam, Return@Work ontwikkeld. Dit is een E-health module die de werknemer, de bedrijfsarts en de case manager ondersteunt in de werkhervatting. In Return@Work krijgt de werknemer online een zelfhulpprogramma waarin hij gemotiveerd wordt om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit Return@Work adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden. Een casemanager ontvangt adviezen om het proces te begeleiden.

Het Trimbos-instituut gaat, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en het VU Medisch Centrum in Amsterdam, onderzoeken of Return@Work een effectief middel is in verkorten van de verzuimduur. In samenwerking met o.a. Achmea Vitale worden verzuimende werknemers geworven. De helft van de werknemers krijgt het Return@Work programma aangeboden.