Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

The proof of the pudding: Bruikbaarheid en gebruik van informatie uit de meting met de CQ-index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T)

The proof of the pudding: Bruikbaarheid en gebruik van informatie uit de meting met de CQ-index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T)

Financier: ZonMw, programma Meten PatiëntErvaringen (MPE)
Samenwerkingspartner: LOC Zeggenschap in Zorg (=landelijke koepel van cliëntenraden)

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid en het gebruik van informatie uit CQI metingen door cliëntenraden, managers en professionals in instellingen waar gemeten is, en zorgverzekeraars die met deze instellingen contracten afsluiten. Daarbij willen we tevens inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op het gebruik van de CQI informatie. De globale onderzoeksvraag luidt: Wat is de bruikbaarheid en het feitelijk gebruik van informatie uit CQI metingen?

We spitsen het onderzoek toe op de CQI metingen in de Verpleging Verzorging & Thuiszorg. Om een beeld te krijgen van de bruikbaarheid van de CQI informatie (inhoud, context, timing, begrijpelijkheid en kwaliteit van de informatie) en het feitelijk gebruik ervan (wat is er concreet mee gedaan?) zullen interviews worden gehouden met (kwaliteits)managers van ongeveer 15 instellingen in de verpleging en verzorging, met professionals die werkzaam zijn binnen die instellingen, met cliëntenraden van diezelfde 15 instellingen en met de zorginkopers die contracten afsluiten met deze instellingen. De interviews in een selectie van instellingen worden aangevuld met een schriftelijke enquête onder (voorzitters van) cliëntenraden in de verpleging en verzorging. De onderzoekspopulatie bestaat uit de cliëntenraden van instellingen waar een CQI-meting heeft plaatsgevonden. Deze enquête wordt opgesteld in nauw overleg met LOC Zeggenschap in Zorg en toegezonden aan de voorzitter of contactpersoon van de cliëntenraad.

Het project wordt afgesloten met een conferentie waarin de resultaten aan de stakeholders worden gepresenteerd en besproken.

Klik hier voor het rapport 'Sturen op cliëntervaringen'.