Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Organizational change and the dynamics of psychological contracts. A longitudinal study

Reorganisaties in bedrijven en instellingen leiden tot veranderingen in de opvattingen van werkgevers en werknemers over hun wederzijdse verplichtingen, het zogenaamde psychologische contract. Over de gevolgen van wijzigingen in dit psychologische contract, gaat dit promotieonderzoek.
Op grond van literatuuronderzoek en interviews met werknemers die te maken hadden met een reorganisatie, is de Tilburgse Psychologisch Contract Vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is verschillende malen voorgelegd aan werknemers in vier Nederlandse reorganiserende thuiszorginstellingen gedurende een periode van een jaar. Uit de antwoorden op de vragen bleek dat organisatieveranderingen vaak leiden tot schendingen van het psychologische contract. Van de verschillende soorten organisatieveranderingen is wijziging van teamsamenstelling de meest ingrijpende voor het psychologisch contract. Opvallend is dat organisaties er vanuit gaan dat de inhoud van het psychologisch contract verandert, terwijl werknemers dezelfde verwachtingen blijven hebben. Het proefschrift is in oktober 2007 verdedigd.