Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Evaluatieonderzoek Methode Familiezorg

De Methode Familiezorg, voortgekomen uit het promotieonderzoek Familiezorg en Zorgverantwoordelijkheid, is in diverse sectoren geïmplementeerd. Beroepskrachten in de zorg, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden, zorgcoördinatoren en zorgmanagers, mantelzorgconsulenten en ouderenadviseurs werken met de Methode Familiezorg en hun bevindingen worden geëvalueerd. Uitvoering in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, het Expertise Centrum Familiezorg en Ginko Zorgprojecten.