Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Invoeren van Evidence Based Practice in de psychiatrische verpleegkunde

In het promotieonderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Wat zijn de effecten van het invoeren van Evidence Based Practice op het handelen van de psychiatrisch verpleegkundigen, het herstel van de cliënten met een psychotische stoornis en de context van de setting? Gedurende het onderzoek wordt de evidence uit de wetenschappelijke literatuur, samengevoegd met de voorkeuren van de cliënten én de expertise van de verpleegkundigen. Op grond hiervan wordt samen met de verpleegkundigen uit de experimentele groep (en zo mogelijk ook de cliënten) een plan van aanpak opgesteld om de bestaande situatie te optimaliseren. In de controlegroep vindt deze ondersteuning niet plaats. In het onderzoek wordt ingegaan op drie thema's die de cliënten uit de experimentele groep aangegeven hebben. Deze thema's zijn:

  • Omgaan met stemmen (auditieve hallucinaties).
  • Sociale relaties/eenzaamheid.
  • (Vrijwilligers)werk en dagbesteding.

Contactpersoon: Drs. Guus Munten