Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Functiedifferentiatie verpleegkundige en verzorgende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg

H. Gloudemans, M.J.D. Schalk (promotor), W. Reynaert (co-promotor)

Het onderzoek richt zich op het verschijnsel functiedifferentiatie in het psychiatrisch verpleegkundig domein. Het nieuwe opleidingsstelsel voor verpleegkundige en verzorgende beroepen is in 1996 geïntroduceerd. Hierbij worden verschillende niveaus onderscheiden. In de verpleegkundige beroepspraktijk wordt het onderscheid in beperkte mate doorgevoerd. Centrale vraagstelling is welke factoren en variabelen van invloed zijn op functiedifferentiatie. Er wordt in het onderzoek aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende opleidingsniveaus, cultuuraspecten en onderscheidende competenties en talenten. Hierbij ligt de nadruk op het kritisch denkvermogen en de mate van self-efficacy. De dataverzameling is medio 2010 afgerond. Via een artikelenreeks wordt verslag gedaan van de bevindingen.