Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Ontwikkeling en validering van een handboek voor de implementatie van de interventie 'Armoede en gezondheid van kinderen'

Ontwikkeling en validering van een handboek voor de implementatie van de interventie 'Armoede en gezondheid van kinderen'

Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek richt zich op het ontwikkelen en valideren van een handboek voor de interventie 'Armoede en Gezondheid van kinderen'. Deze interventie is één van de weinige projecten waarin de gevolgen van armoede voor de gezondheid van kinderen op integrale wijze, namelijk in directe samenwerking tussen GGD en gemeentelijke sociale dienst, worden aangepakt. Onderzocht wordt hoe de interventie effectief geïmplementeerd kan worden en wat essentiële en variabele onderdelen van de interventie zijn. De resultaten van de proef-implementatie resulteren in een gevalideerd handboek voor de interventie. Deze handleiding is in het najaar van 2009 verschenen en kan bij onderstaande contactpersoon worden besteld. Ook deze interventie is -naast Bemoeizorg in de integrale jeugdgezondheidszorg- gecertificeerd en opgenomen in de I-database van het Centrum Gezond Leven (RIVM) en in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Contactpersoon: Drs. Carin Rots.