Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Onderzoeksproject 'Herstellen doe je Zelf’

In dit onderzoek werd nagegaan wat de effecten waren van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf' op het herstel van de deelnemers; mensen met ernstige, langdurige psychiatrische problematiek die toe waren aan het werken aan hun eigen herstel. Dit werd onderzocht in een 'Randomised Controlled Trial'. Twee groepen werden vergeleken: mensen die de cursus kregen en mensen die op de wachtlijst stonden voor de cursus. Zij kregen de cursus een half jaar later. Er waren metingen voor de cursus (T0), vlak na afloop van de cursus (na 3 mnd), en na 6 maanden (T2). Daarna kreeg de wachtlijstgroep de cursus en bij hen werd ook na 3 maanden en 6 maanden gemeten (T3 en T4). Ook werd nagegaan wat herstelbevorderende en belemmerende factoren waren. Daarnaast waren verdere verbetering en implementatie van de cursus doelen van het project. Resultaten wezen uit dat mensen die aan de cursus deelnamen significant hogere scores hadden op empowerment, hoop en zelfwaardering in vergelijking tot mensen op de wachtlijst. Het door ZonMw gefinancierde onderzoek is een samenwerkingsverband tussen Tranzo en het Kenniscentrum Zelfhulp & Ervaringsdeskundigheid. Tevens hebben de Ioannis Wierusstichting en enkele GGz-instellingen financieel bijgedragen.