Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Implementatie van de cursus ‘Herstellen doe je Zelf’ binnen de verslavingszorg

De cursus 'Herstellen doe je zelf" is bedoeld om het herstelproces van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen. Uit het promotieonderzoek 'Recovery is up to you, evaluation of a peer-run course' bleek dat de cursus een positief effect had op het herstel van de deelnemers, namelijk op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen. Deze effecten hielden zeker 3 maanden na de cursus aan. Bovendien beoordeelden cursisten en cursusleiders de cursus zeer positief en hielden cursusleiders zich goed aan de handleiding.
De resultaten van het onderzoek zijn waarschijnlijk ook van toepassing op mensen met ernstige verslavingsproblematiek. Doordat niet de verslaving of psychiatrische aandoening zelf binnen de cursus op de voorgrond staat, maar juist het leren omgaan met de beperkingen, het weer opbouwen van het eigen leven en het werken aan herstel, lijkt de cursus van belang te zijn voor het herstel van deze doelgroep. Doel van dit onderzoeksproject is implementatie en evaluatie van de cursus 'Herstellen doe je zelf' binnen de verslavingszorg.
Contactpersoon: Dr. Hanneke van Gestel