Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Informatiebeveiliging in de zorg

Onderzoek naar de invloed van maatregelen voor en effecten van informatiebeveiliging op de zorgverlening. In 2010 is gestart met de analyse van een dataset (235 respondenten, huisartsen) van IBGZ (Stichting Informatiebeveiliging Gezondheidszorg), gebaseerd op een vragenlijst naar ervaringen met electronische patientendossiers, effecten op de zorg en gedragseffecten (voorgenomen maatregelen).
Contactpersoon: Dr. Martin Smits