Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Bemoeizorg in de integrale jeugdgezondheidszorg. Een studie naar doelgroep, methode en doelrealisatie

De interventie 'Bemoeizorg in de integrale Jeugdgezondheidszorg' is ontwikkeld door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD West-Brabant en wordt door meerdere JGZ-afdelingen in het land uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op een verdere wetenschappelijke onderbouwing van de interventie. De kenmerken en problematiek van de doelgroep van de interventie worden nader in kaart gebracht en de methodiek wordt verder gestandaardiseerd. De interventie is opgenomen in de landelijke Databank Effectieve Jeugdinterventies (Nederlands Jeugdinstituut)). Hierin zijn interventies in klassen ingedeeld al naar gelang de mate van wetenschappelijke onderbouwing die er bestaat voor de effectiviteit van de interventies. Het (mede door ZonMw ondersteunde) promotieonderzoek is gericht op de rol die (evaluatie)onderzoek speelt in het ontwikkelingsproces van interventies in de JGZ die vanuit de praktijk zijn geïnitieerd. De ontwikkeling van deze bemoeizorg-interventie en de interventie 'Armoede en gezondheid van kinderen' staan daarbij centraal. In het najaar van 2009 is de Handleiding 'Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)' verschenen. Deze is te bestellen bij onderstaande contactpersoon. Dit onderzoek is in 2010 afgerond.

Contactpersoon: Drs. Carin Rots.