Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Mogelijkheden voor intersectoraal beleid voor het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen

Mogelijkheden voor intersectoraal beleid voor het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen

Aanleiding voor het onderzoek is de sterke toename van het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht. Deze stijging is deels toe te schrijven aan bewegingsarmoede onder de jeugd. Veel kinderen bewegen tegenwoordig te weinig en dit heeft nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Intersectoraal beleid lijkt in dit kader een succesvolle strategie. In de vier Brabantse gemeenten Tilburg, Breda, Roosendaal en ´s-Hertogenbosch, zijn 10.000 basisschoolkinderen en hun ouders gevraagd naar het beweeggedrag van de kinderen en hoe ouders en kinderen hun omgeving ervaren. Door middel van buurtobservaties zijn ook de objectieve kenmerken van de omgeving in kaart gebracht. In samenwerking met de deelnemende gemeenten zijn de mogelijkheden verkend om via intersectoraal beleid de omgeving beweegvriendelijker in te richten voor kinderen. Dit promotieproject is ondersteund door ZonMw en is uitgevoerd in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Inmiddels is ook een vervolgonderzoek gestart.