Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Ouderenwerk Breda (SOB) en Maria Mediatrix en met medewerking van de Twern. Uit onderzoek blijkt dat een redelijk groot percentage ouderen gevoelens van eenzaamheid ervaart en dat deze eenzaamheid de zelfredzaamheid van ouderen in gevaar brengt. Dit project heeft getracht te interveniëren op deze problematiek. Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste is er in dit project een systematische benaderingswijze ontwikkeld waarmee bij elke cliënt de eenzaamheidsproblematiek in kaart kan gebracht, gerichte interventies ontwikkeld kunnen worden en het effect gemeten kan worden. Deze methodiek is voornamelijk gebaseerd op principes uit sociale marketing. Ten tweede werd beoogd om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Het onderzoek is gestart met de ontwikkeling van segmenten van eenzame ouderen die uitgangspunt zijn voor het systematisch ontwikkelen van nieuwe interventies. Vanaf november 2009 is bij twee ouderenorganisaties gestart met de implementatie van een systematische methode om deze nieuwe interventies te ontwikkelen. Het project is in september 2010 afgesloten met een symposium en de presentatie van het eindrapport. Tijdens het symposium is duidelijk geworden dat er veel enthousiasme bestaat over het project zowel onder wetenschappers als onder praktijkmensen, maar dat er nog veel werk te verrichten is. Het is vooral van belang dat er aan de slag wordt gegaan met de ontwikkeling en evaluatie van concrete interventies, aangezien dit gedurende het project nog niet voldoende aandacht heeft gekregen.
Klik hier voor het rapport.