Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Individual Placement en Support (IPS) en Multi System Therapy (MST)

Individual Placement en Support (IPS) en Multi System Therapy (MST)

Dit praktijkgerichte onderzoek behelst de ontwikkeling van een methodiek van arbeids- en schooltoeleiding ten behoeve van jongeren met (ernstige) psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking, aan wie een justitiële of civiele maatregel is opgelegd. De beoogde trajectbegeleiding wordt gebaseerd op (a) de methodiek van Individual Placement and Support (IPS), een bewezen effectieve methodiek voor de arbeids- en schooltoeleiding van (jonge) mensen met ernstige psychische aandoeningen en (b) op Multi Systeem Therapie (MST), een bewezen effectief behandelprogramma voor de eerdere genoemde doelgroep. De verwachting is dat een combinatie van beide technieken maakt dat de positieve effecten van MST beter generaliseren naar de echte werk- of leeromgeving en dat deze effecten ook op langere termijn beklijven. De methodiek zal systematisch ontwikkeld worden, toegepast en verbeterd worden en uiteindelijk overdraagbaar worden gemaakt. Daarnaast worden belemmerende en bevorderende factoren en de eerste resultaten bij de implementatie van de methodiek vastgelegd.

Klik hier voor een pdf-versie van het rapport.

Contactpersoon: Dr. Hanneke van Gestel