Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

De Kennismakelaar

Soms leven er bij gemeenten en GGD-en actuele vragen, waarbij een kortlopend onderzoek of een snelle analyse volstaat. Voor het beantwoorden van dergelijke korte kennisvragen is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant in 2009 gestart met de pilot kennismakelaar. Naast langlopende onderzoekstrajecten kan de AWPG Brabant met de kennismakelaar inspelen op korte, actuele vragen. De academische werkplaats hoopt hiermee de kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk te bevorderen en de ondersteuning in het lokale gezondheidsbeleid te vergroten. Voor de pilot is subsidie verkregen van ZonMw voor 2009. Gedurende dit jaar zijn vier vragen van gemeenten opgepakt waarvan er twee uiteindelijk zijn uitgewerkt: een vraag over effectieve interventies op het gebied van opvoedingsondersteuning en een vraag over kenmerken en zorgbehoeften van zwerfjongeren. De resultaten van de pilot zijn begin 2010 gerapporteerd aan ZonMw.
Klik hier voor het rapport.