Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Implementatie van de Kernboodschappen voor Lokaal Beleid

De Kernboodschappen voor Lokaal Beleid (KLB) is een van de producten van de regionale VTV ter ondersteuning van gemeenten bij het lokale gezondheidsbeleid. In de KLB staan de belangrijkste bevindingen vanuit de gezondheidsmonitoring en de betekenis daarvan voor het lokale beleid. Doel van het implementatieproject KLB is dat gemeenten de KLB daadwerkelijk gebruiken bij de vormgeving en uitvoering van het gemeentelijk volksgezondheidbeleid. Het implementatieproces bestond uit het tijdig betrekken van ambtenaren en bestuurders bij het ontwikkelen van de producten, het intensief communiceren over de KLB en het opzetten van een lobby richting de belangrijkste stakeholders.
De praktijkervaring van de projectgroepleden (ervaren gemeentelijk beleidsadviseurs) vormde daarbij de basis, in combinatie met theorieën vanuit research utilization studies, marketing /PR en lobby/public affairs. In 2008 is dit mede door ZonMw ondersteunde onderzoek afgesloten met de volgende producten:

  • Publicatie 'Implementatie werkt! in Brabant' over het effectief beïnvloeden van gemeentelijk beleid.
  • Tool voor gemeentelijk gebruik van KLB.
  • Trainingsaanbod voor GGD-professionals over gemeentelijke Beleidsadvisering.