Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Kwaliteit van leven van gemarginaliseerde groepen

De maatschappelijke opvang staat voor de uitdaging om de kwaliteit van leven van gemarginaliseerde groepen te verbeteren en deze kwetsbare mensen weer deel te laten nemen aan het maatschappelijke leven. Empirisch onderbouwde interventies zijn in de sector niet of nauwelijks aanwezig. In de maatschappelijke opvang in Tilburg wordt gewerkt met de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Onderzocht wordt of er samenhang bestaat tussen de mate van modelgetrouw werken en kwaliteit van leven, woonwensen, zorgbehoefte en rehabilitatiedoelen van (ex) dak- en thuislozen.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse.
Contactpersoon: Drs. José Buitendijk-Venema