Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Doel van dit project is om kennis en een methodiek te ontwikkelen om op wijkniveau formele en informele steunsystemen beter te laten samenwerken, zodanig dat kwetsbare mensen meer regie over hun persoonlijke leven en situatie ontwikkelen. In dit ontwikkel- en onderzoeksproject wordt op wijkniveau in kaart gebracht wie er aan vermaatschappelijking van kwetsbare groepen werkt (bijv. professionals uit verschillende sectoren en vrijwilligers) en op welke wijze. Dit zal gebeuren in vier wijken in Brabant. Vervolgens worden deze verschillende partijen samengebracht om kennis en ervaring uit te wisselen en om werkafspraken te maken over de opsporing en ondersteuning van kwetsbare burgers. Bij kwetsbare mensen zelf (30 per wijk) wordt gekeken of het project leidt tot de vervulling van één of meer zorgbehoeften, een toename van regie en/of een toename van maatschappelijke participatie. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ) in Noord-Brabant, en Geestdrift/ Tranzo.
Zie hieronder ook de nieuwsbrieven van het project.
Lekensamenvatting
Nieuwsbrief 1: Kwetsbare mensen doen mee in wijken
Nieuwsbrief 2: Kwetsbare mensen doen mee in wijken
Nieuwsbrief 3: Kwetsbare mensen doen mee in wijken
Nieuwsbrief 4: Kwetsbare mensen doen mee in wijken
Nieuwsbrief 5: Kwetsbare mensen doen mee in wijken
Contactpersoon: Dr. Jolanda Habraken