Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Kwetsbare ouderen

Diverse studies naar 'succesvol ouder worden' hebben laten zien dat vele ouderen over de benodigde capaciteiten zoals persoonlijke effectiviteit en veerkracht beschikken om hun ouderdom plezierig en actief te kunnen beleven en doorbrengen. Er zullen echter in de toekomst ook steeds meer ouderen komen die moeten leven met lichamelijke of psychische beperkingen als gevolg van ziekten. Deze mensen zijn vaak kwetsbaar. Die kwetsbaarheid kan er uiteindelijk toe leiden dat opname in een zorginstelling onvermijdelijk is. Het onderzoek moet aan thuiszorginstellingen, welzijnsinstellingen en gemeenten etc. handvatten kunnen bieden om adequaat te interveniëren ten aanzien van het welzijn, de zorg en het wonen van ouderen. De volgende twee centrale vraagstellingen zijn te onderscheiden: Hoe kan kwetsbaarheid bij ouderen zo optimaal mogelijk worden gedefinieerd? Hoe kan kwetsbaarheid bij ouderen zo volledig mogelijk worden gemeten? Dit onderzoek levert een instrument op, de TFI, Tilburg Frailty Indicator om kwetsbare ouderen te identificeren.
Dit project wordt gefinancierd door Avans en Hogeschool Rotterdam. In mei 2010 is Robbert Gobbens gepromoveerd, het onderzoek zet hij verder voort.

Voor meer informatie en een exemplaar van het proefschrift kunt u contact opnemen met Robbert Gobbens.