Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Mantelzorg en zorgverantwoordelijkheid

Dit promotieonderzoek gaat over motieven van mantelzorgers en hun visies op de verdeling van zorgverantwoordelijkheid tussen overheid, zorgverzekeraar, zorgvrager en mantelzorger.
De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

  • Wat is 'mantelzorg' precies?
  • In hoeverre is een liberale overheid verantwoordelijk voor de zorg?
  • In hoeverre zijn burgers verantwoordelijk voor de zorg?
  • Wat motiveert mantelzorgers om langdurig voor hun naasten te zorgen?
  • In hoeverre ervaren zij stress en/of vreugde bij het verlenen van zorg?
  • Welke mening hebben mantelzorgers over de verdeling van zorgverantwoordelijkheid tussen mantelzorgers, cliënten, zorgverzekeraars en overheden?
    Dit onderzoek heeft geleid tot een efficiënte methodiek voor beroepskrachten om zorgvragers en mantelzorgers gezamenlijk te ondersteunen. Het promotieonderzoek is afgerond in november 2007.