Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

De ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio's

Dit promotieproject richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van een regionale VTV in de twee Brabantse GGD-regio's Hart voor Brabant en West-Brabant. Centraal staat hierbij de vraag óf en op welke wijze het model van de nationale VTV geschikt is om op basis van de huidige beschikbare epidemiologische gegevens te komen tot goed onderbouwde beleidsadviezen voor regionaal en gemeentelijk gezondheidsbeleid. Vergelijkbaar met en aansluitend op de nationale VTV 2006 bestaat de regionale VTV uit een regionaal samenvattend rapport, websites en Kernboodschappen voor lokaal beleid per gemeente. Het empirische regionale VTV-model wordt gekarakteriseerd door (1) producten, (2) inhoud en vormgeving en (3) proces en organisatie. De evaluatiestudie liet een positief beeld zien van de bekendheid, het gebruik en de bruikbaarheid van deze regionale VTV's. De resultaten zijn door het RIVM verwerkt in een toolkit voor een regionale VTV ten behoeve van andere GGD-en. Op basis van het empirische regionale VTV-model, (inter)nationaal literatuuronderzoek en meningen van Nederlandse experts op het terrein van beleid, onderzoek en praktijk is in 2010 een theoretisch model ontwikkeld met daarin criteria voor een goede regionale volksgezondheidsrapportage. Het project wordt gefinancierd door ZonMw, GGD Hart van Brabant, GGD West-Brabant en het RIVM.

Contactpersoon: http://www.tilburguniversity.edu.