Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Evaluatiestudie prestatie-indicatoren voor de GGz en VZ

In 2005 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg en GGZ Nederland onafhankelijk van elkaar een set van prestatie-indicatoren ontwikkeld voor de GGZ en verslavingszorg om de kwaliteit van de zorg inzichtelijk te maken. Op basis van deze twee sets en met input van alle voor de ggz belangrijke partijen als het gaat om de kwaliteit van de zorg is een nieuwe bassisset prestatie-indicatoren ontwikkeld. Tranzo kreeg de opdracht in een evaluatie-onderzoek na te gaan hoe goed instellingen in staat waren om de gegevens over 2006 aan te leveren en wat voor problemen zij hierbij tegenkwamen. De bevindingen zijn beschreven in het rapport "Evaluatie basisset prestatie-indicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, verslagjaar 2006".
Klik hier voor de digitale versie van het rapport.