Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Project INTEGRATE - Promotieonderzoek

dr. L. Busetto, prof. dr. H.J.M. Vrijhoef, prof. dr. K.G. Luijkx

Een veelbelovende manier om de zorg voor mensen met chronische ziekten te organiseren staat bekend als integrale zorg. In dit proefschrift hebben wij onderzocht wanneer, waarom en hoe sommige integrale zorg interventies bijdragen aan betere uitkomsten, terwijl anderen dit niet doen. Ons onderzoek is gebaseerd op twee internationale literatuuronderzoeken, een Nederlandse en een Duitse case studie (diabetes en ouderenzorg) en een internationaal vragenlijstonderzoek. Ons onderzoek maakt inzichtelijk dat het behalen van positieve of negatieve uitkomsten mede afhankelijk is van de context of setting waarin de interventie wordt geïmplementeerd. Omdat traditionele onderzoeksmethoden hiermee onvoldoende rekening houden, hebben wij het COMIC Model (Context, Outcomes and Mechanisms of Integrated Care interventions) ontwikkeld. Evaluaties die gebruik maken van het COMIC Model kunnen inzicht geven in waarom een interventie (niet) werkt en hoe de interventie en/of de context verbeterd kan worden om betere uitkomsten te behalen. Ons onderzoek is mede gefinancierd door de Europese Unie.