Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Public reporting about healthcare users’ experiences: the Consumer Quality Index

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de ervaringen van patiënten met de zorg die zij ontvangen. Die patiëntervaringen worden gemeten met de Consumer Quality Index (CQI of CQ-index). In dit promotieonderzoek zijn verschillende deelstudies uitgevoerd waarin onderzocht wordt hoe deze CQI-gegevens het beste bewerkt en gepresenteerd kunnen worden als keuze-informatie voor zorgconsumenten. Uit het onderzoek is gebleken dat consumenten moeite hebben met het begrijpen van keuze-informatie en met het kiezen in de zorg. Die keuze kan vergemakkelijkt worden door keuze-informatie op een goede manier te presenteren: bijvoorbeeld gelaagd, met gebruik van symbolen (sterren) en gerangschikt op alfabetische volgorde van zorgaanbieders. Het onderzoek is in april 2010 afgerond met de promotie van Olga Damman.