Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Toetsing Referentiekader Gezondheidsbevordering

Vanaf april 2006 is vanuit de academische werkplaats Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Tilburg geparticipeerd in het NIGZ-project 'Toetsing Referentiekader Gezondheidsbevordering'. Dit is een landelijk project waarin het door De Haes en Saan ontwikkelde Referentiekader Gezondheidsbevordering verder wordt uitgewerkt. Vanuit de academische werkplaats OGZ zijn twee concepten uit dit Referentiekader nader uitgewerkt: "Beleid en Strategie" enerzijds en "Leiderschap" anderzijds (voor Leiderschap is contactpersoon Piet vd Smissen, GGD West-Brabant). Door literatuurstudie en consultatie van experts is nagegaan wat in relatie tot effectieve gezondheidsbevordering de belangrijkste factoren van beide concepten zijn en hoe die meetbaar te maken. Nagegaan is of er bestaande meetinstrumenten zijn of checklists van indicatoren die voor dit doel geschikt zijn. Daarnaast is door Saan en De Haes het referentiekader tijdens werkbezoeken aan lokale gezondheidsbevorderingsprojecten van de GGD "aan de praktijk getoetst". In mei 2007 zijn de resultaten van alle deelprojecten tijdens een slotconferentie in het WTC in Rotterdam gepresenteerd. Het eindrapport is inmiddels verschenen.