Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Toekomstverkenning naar de aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod in Noord-Brabant tot 2025: Een voorstudie

De vraag naar zorg zal in de komende decennia in aard en omvang wijzigen. Aanleidingen hiervoor zijn ondermeer veranderingen in bevolkingssamenstelling (in 2025 21% 65-plussers), in het voorkomen van aandoeningen (in 2025 bijna 60% meer beroertes, hartfalen en diabetes) en in de wijze waarop zorg wordt aangeboden (technologische ontwikkelen, praktijkondersteuners, toename parttimers in de zorg). Verder kan de zorgvraag, en het benodigd aanbod, per provincie sterk verschillen.
In deze voorstudie is daarom verkend wat er bekend is over de huidige en toekomstige zorgvraag in Noord-Brabant en de mate waarin het zorgaanbod hierop aansluit. Voor twee patiëntengroepen (diabetes en depressie) is aan de hand van bestaande data nagegaan welke vraag naar zorg deze doelgroepen hebben. De opdrachtgever is Brabant Medical School.