Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Uitdagende relaties

Dr. A.P.A.M. Willems, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. A.M.T. Bosman, Dr. A.H.C. Hendriks

Wanneer begeleiders te maken krijgen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking, dan kan dat een grote uitdaging zijn voor hun relatie met deze mensen. Tegelijkertijd is juist deze relatie en de dagelijkse interactie een van de belangrijkste factoren in een werkzame behandeling van deze problematiek. Het eerste doel van dit project is daarom het ontwikkelen, valideren en repliceren van een meetinstrument om de interactie tussen begeleider en cliënt met probleemgedrag in beeld te brengen vanuit het perspectief van de begeleider (SIG-B). Het tweede doel is om in kaart te brengen welke factoren bij begeleiders en bij cliënten een belangrijke rol spelen in die interactie. Het derde doel is om op basis van video's zicht te krijgen op de interactie-dynamiek tussen begeleiders en een cliënt met probleemgedrag. Op basis van deze uitkomsten kan vervolgens een algemene training, team-coaching op maat en coaching-on-the-job voor begeleiders worden ontwikkeld, speciaal gericht op de interactie met uitdagende cliënten.Contactpersoon: drs. Arno Willems (arno.willems@home.nl)