Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Valpreventie bij dementerende verpleeghuispatiënten

Per bed in Nederlandse verpleeghuizen vallen ouderen jaarlijks bijna twee keer, met bij 1,3% een fractuur tot gevolg. Vooral bij psychogeriatrische verpleeghuis-patiënten is dat risico groot. Een daling van het aantal valpartijen is noodzakelijk en ook mogelijk, stelt Jacques Neyens, fysiotherapeut bij verpleeghuis De Riethorst Stromenland. In dit promotieonderzoek is onderzocht wat de verschillende oorzaken zijn van valpartijen en welke maatregelen valpartijen kunnen voorkomen. Op basis van deze gegevens is een multidisciplinaire interventiemethode opgesteld, die een jaar lang werd getoetst in twaalf verpleeghuizen. Het aantal valpartijen in deze verpleeghuizen verminderde met 36% tot >50%. De interventiemethode bestaat onder meer uit:
  • het opleiden van professionals, gericht op het herkennen van de valrisico's per individuele patiënt;
  • een specifieke valrisico evaluatie, gevolgd door specifieke valpreventieve maatregelen per patiënt of letselpreventieve maatregelen
  • algemene valpreventieve maatregelen, zoals een veilige en herkenbare woonomgeving.
    De methode van Neyens et al. is inmiddels opgenomen in het landelijk Zorg voor Beter Verbetertraject Valpreventie, een initiatief van het ministerie van VWS om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In juni 2007 is het proefschrift verschenen.