Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Verbetering zelfzorg in thuissituatie voor Turkse mannen (50+) met Diabetes Mellitus type 2 in Tilburg

Verbetering zelfzorg in thuissituatie voor Turkse mannen (50+) met Diabetes Mellitus type 2 in Tilburg

In 2010 is vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij GGD Hart voor Brabant een onderzoeksproject afgesloten voor Turkse mannen (50+) met Diabetes Mellitus type 2 in Tilburg. In totaal namen tien mannen en hun partners deel aan een aangepaste diabetescursus. Innovatieve aspecten waren o.a. een intake in de thuissituatie, deelname door partners en huisbezoeken na afsluiten van de cursus. De cursus heeft in kaart gebracht hoe deze mannen en hun partners zelf, met succes, invloed kunnen uitoefenen op een goed ingestelde bloedsuikerspiegel. Een belangrijke succesfactor voor de therapietrouw (100 % opkomst) bleek de inzet van de voorlichter eigen taal en cultuur (VETC) en haar intensieve individuele benadering van de echtparen in de thuisomgeving. Het project werd uitgevoerd met subsidie van het Fonds Nuts Ohra en RIVM, GGD Hart voor Brabant en Tranzo. Het project is in 2010 gekozen door het Nationaal Actieplan Diabetes (NAD) als veelbelovend en krijgt een vervolg in 2011 met financiele steun van het NAD. Het onderzoeksrapport van het afgeronde project met resultaten en adviezen is opvraagbaar bij Tranzo.