Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgarrangementen vanuit cliëntenperspectief

Welke sociale en operationele aspecten van zorgarrangementen worden door zelfstandig wonende ouderen belangrijk gevonden? Deze vraag stond centraal in dit 7 maanden durende project, dat een aanvulling is op het proefschrift van De Blok. Om dit te onderzoeken is een vignetstudie (conjoint analysis) uitgevoerd onder zelfstandig wonende ouderen in Roosendaal en omstreken. Een reeks hypothetische situaties van zorgarrangementen is aan ouderen voorgelegd met de vraag hoe tevreden zij met de geschetste situatie zouden zijn. Zowel sociale als operationele aspecten blijken door ouderen belangrijk gevonden te worden; naast een prettig contact met de zorgverlener, vinden ouderen het ook belangrijk dat zij inspraak in de inhoud en het tijdstip van de zorgverlening hebben.
Dit onderzoek is gefinancierd door het centrum voor kennistransfer van de UvT, Stichting Groenhuysen en Zorgkantoor Uvit.