Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgarrangementen in de ouderenzorg

Het demand-based samenstellen van zorgarrangementen voor zelfstandig wonende ouderen is benaderd vanuit het vakgebied Operations Management, in het bijzonder met het concept modularity. Casestudies in vier organisaties hebben aangetoond dat ook in de zorg maatwerk en cliëntgerichtheid bereikt kunnen worden door producten en processen in te richten volgens de richtlijnen van modularity. Hoewel zorgorganisaties dit idee wel aantrekkelijk en passend vinden, wordt dit in de dagelijkse praktijk nog nauwelijks toegepast. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een praktijkrapport en een proefschrift. Het proefschrift 'Modular Care Provision. A qualitative study to advance theory and practice' en de openbare verdediging daarvan, is in september met Cum Laude beloond.
Dit onderzoek is gefinancierd door het centrum voor kennistransfer van de UvT en de zorgverzekeraars CZ en VGZ.
Een digitale versie van het proefschrift is via onderstaande link verkrijgbaar.

Modular Care Provision A qualitative study to advance theory and practice