Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorglogistieke bedrijfsvoering in de GGZ

De afgelopen jaren is de aandacht voor het verbeteren van processen in de GGZ flink gegroeid. Toch is het onderzoek naar de toepassing van deze methodes in de GGZ beperkt. In het promotieonderzoek 'zorglogistieke bedrijfsvoering in de GGZ' wordt onderzocht wat het effect is van het toepassen van deze procesverbeteringsmethodieken op zorgprocessen, organisatieklimaat en uitkomsten van zorg in de GGZ.
Het onderzoek startte in 2007. In 2008 en 2009 werd het theoretisch kader van het onderzoek uitgewerkt. Hierover zijn twee artikelen gepubliceerd. De interventiefase van het onderzoek startte in 2009. In de interventiefase is een doorbraakproject uitgevoerd, dat als doel had om verschillende logistieke principes toe te passen in de (jeugd) GGZ. De doorbraakmethode stimuleert medewerkers om zelf verbeteringen door te voeren in hun eigen werkomgeving. De interventieperiode is in 2010 afgerond. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de eindfase, eind 2011 wordt het manuscript dat het onderzoek beschrijft bij de promotiecommissie ingediend.
Als spin-off van het onderzoek verkreeg GGzE in 2009 een subsidie (programma 'management van kwaliteit', zorg voor beter) om klinische paden binnen de instelling verder in te voeren.
Contactpersoon: Drs. Tom Joosten