Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Enchancing effective implementation of national guidelines on health promotion: developing concrete tools and handles for improving implementation at the local level - Promotieonderzoek

Dr. T.J.M. Kuunders Prof. dr. L.A.M. van de Goor Prof. dr. ing. J.A.M. van Oers Dr. T.G.W.M. Paulussen

Ontwikkeling van tools en handvatten voor effectief gebruik
Dit onderzoek is gericht op de lokale implementatie van landelijke Handreiking Gezonde Gemeente . Het streven is om het gebruik van deze Handreiking te verbeteren voor de thema's overgewicht, alcoholgebruik, depressie, roken en seksuele gezondheid. Met dit onderzoek worden instrumenten en handvatten ontwikkeld om de implementatie van de Handreiking in GGD en gemeente te verbeteren. Met gemeenten en lokale partijen wordt een verbetermodel opgesteld voor implementatie van de Handreiking in het lokaal gezondheidsbeleid, met een accent op de interne beleidsprocessen van de GGD. Dit verbetermodel wordt in een testperiode van 2 jaar binnen 2 GGD-en en hun lokaal netwerk getoetst en op basis van de resultaten verfijnd. Het promotieonderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd vanuit GGD Hart voor Brabant.
In het implementatieonderzoek leveren de beoogde gebruikers van de Handreiking zelf een bijdrage aan de inrichting van de implementatiestrategie voor de proefimplementatie in de GGD-organisatie. De positie op de participatieladder is op het niveau van 'co-productie'.
Looptijd 2010 – 2014
Betrokken organisaties GGD Hart voor Brabant, TNO, RIVM, Tranzo/UvT
Meer informatie Theo Kuunders