Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Over Tranzo

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences , Tilburg University.

Onze missie

De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling willen we het evidence based werken bevorderen.

Het evidence based werken: de drie kennisbronnen

Voor Tranzo gaat het in evidence based werken om drie soorten kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, de professionele expertise van de zorgverlener en de kennis en expertise van de burger, de patiënt. De interactie tussen de onderzoekers, professionals (zoals zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de vraagzijde is dan ook van groot belang.

Werkwijze: De Academische Werkplaatsen

In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo meerdere academische werkplaatsen opgericht. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Tranzo- Tilburg School of Social and Behavioral Sciences of Tilburg University en praktijkinstellingen. Binnen een academische werkplaats wordt gewerkt aan innovatie van het (zorg) aanbod in de betrokken sector. De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Elke science practitioner is als het ware een brug tussen wetenschap en praktijk.

Naast academische werkplaatsen investeert Tranzo in kennisnetwerken. Dit zijn samenwerkingsverbanden die dwars over de academische werkplaatsen kennis ontwikkelen en uitwisselen.

De academische werkplaatsen en kennisnetwerken van Tranzo 

Centrale onderzoeksthema’s

De centrale onderzoeksthema’s van Tranzo zijn kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en het vormgeven van evidence based werken.

Bekijk in ons jaarverslag hoe deze thema's terugkomen

In gesprek met voorzitter Dike van de Mheen

Foto JV 2020 - Tranzo

Kennis die er toe doet

De kennisvragen stroomden meteen binnen toen de pandemie begon. "Gelukkig, want dat betekent dat de zorgpraktijk ons ook in crisistijd weet te vinden", stelt voorzitter Dike van de Mheen. Maar coronajaar 2020 betekende natuurlijk ook voor Tranzo-medewerkers een plotse omschakeling, minder contact en geen lustrumfeest. "Gelukkig bleef er ruimte voor co-creatie". 

In gesprek met voorzitter Dike van de Mheen - Tranzo

 

Lees het interview